Featured Our favorites

Mua bán và sáp nhập bất động sản tăng mạnh-M&A

Mua bán và sáp nhập bất động sản tăng mạnh-M&A

Theo Savill Việt Nam, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong thị trường bất động sản Việt Nam có sự hồi phục …

Triển vọng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở Việt Nam

Triển vọng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở Việt Nam

Bất chấp những bất ổn kinh tế gần đây cả trong nước và trên thế giới, kể từ năm 2008, các giao dịch M&A tại …

M&A – Mua bán và sáp nhập tại Việt Nam

M&A – Mua bán và sáp nhập tại Việt Nam

Trong vòng những năm trở lại đây, hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở Việt nam đã và đang gia tăng nhanh chóng …

Làn sóng mới mua bán sáp nhập doanh nghiệp vào năm 2015

Làn sóng mới mua bán sáp nhập doanh nghiệp vào năm 2015

Sẽ có một làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp M&A vào năm 2015 nhờ hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước cổ …

Technology What’s trending

Popular Most commented articles

Xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp

Những kiến thức cơ bản nhất về xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm mục đích, lợi ích, nội dung, phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Xác định giá trị …

Bảo vệ thông tin mật của doanh nghiệp

Bảo vệ thông tin mật của doanh nghiệp

Mỗi công ty đều có thông tin mật theo ngành nghề riêng của mình. Đó là những thông tin có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty nếu các đối thủ cạnh …

Staff Picks The chosen ones from Editor