Featured Our favorites

Tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá

Tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá

Tình trạng phát triển của kinh tế Việt Nam vẫn ngổn ngang và nợ xấu từ khách hàng vẫn dai dẳng chưa kịp xử lý thì …

Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế

Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế

Hiện nay, việc thành lập các tập đoàn kinh tế và mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" đang diễn ra một cách sôi động ở …

Mua lại và Sát nhập trong lĩnh vực Ngân hàng

Mua lại và Sát nhập trong lĩnh vực Ngân hàng

Các ngân hàng nước ngoài đang cố gắng nắm giữ thị phần trên thị trường Ngân hàng Việt Nam trong khi đó các ngân …

M&A ngân hàng sẽ lộ sáng vào cuối năm

M&A ngân hàng sẽ lộ sáng vào cuối năm

Rất nhiều cái tên đã được xướng lên trong các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) ngân hàng 6 tháng đầu năm, song …

Technology What’s trending

Popular Most commented articles

Xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp

Những kiến thức cơ bản nhất về xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm mục đích, lợi ích, nội dung, phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp. Xác định giá trị …

Bảo vệ thông tin mật của doanh nghiệp

Bảo vệ thông tin mật của doanh nghiệp

Mỗi công ty đều có thông tin mật theo ngành nghề riêng của mình. Đó là những thông tin có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty nếu các đối thủ cạnh …

Staff Picks The chosen ones from Editor