Mua Bán Sáp Nhập

Featured Our favorites

Không mua nợ xấu bằng nợ công

Không mua nợ xấu bằng nợ công

m&a - “Mua nợ xấu phải bằng tiền thật, chứ không phải bằng nợ công” là quan điểm của đại biểu Quốc hội …

Phát pháo sáp nhập công ty chứng khoán

Phát pháo sáp nhập công ty chứng khoán

Mua bán sáp nhập - Công ty chứng khoán rút bớt nghiệp vụ, sáp nhập... là bước chuyển động tất yếu trong thời gian …

Những thương vụ Sáp nhập và Mua lại trong khối ngành ôtô

Những thương vụ Sáp nhập và Mua lại trong khối ngành ôtô

Mua bán sáp nhập - Thương vụ  Sáp nhập và Mua lại (M& A)  Chrysler – Fiat :  Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái …

Những thương vụ Sáp nhập và Mua lại trong khối ngành công nghệ

Những thương vụ Sáp nhập và Mua lại trong khối ngành công nghệ

Bên cạnh ngành ngân hàng, các lĩnh vực khác cũng không chịu đứng yên. Công ty Antel - nhà cung cấp dịch vụ wifi đứng …

Technology What’s trending

Popular Most commented articles

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam (P1)

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam (P1)

Kiểm soát quyền lực thị trường luôn là mục tiêu theo đuổi của các doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán ra đời giúp các doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu sáp nhập và mua …

Những rào cản, rủi ro trong M&A tại Việt Nam

Những rào cản, rủi ro trong M&A tại Việt Nam

Bên cạnh những lợi ích mà M&A mang lại, M&A tại Việt Nam trong thời gian qua cũng gặp không ít những rủi ro và rào cản. Những rủi ro và rào cản này xuất phát từ chính …

Staff Picks The chosen ones from Editor