Sự kiện

Thư mời tham dự RAOTM Hồ Chí Minh – tháng 7 năm 2018 / Rockwell Automation on the MOVE 2018

Khám phá tất cả các giải pháp với các Doanh nghiệp được kết nối. Kính gửi Quý Khách hàng, Kính mời tham dự Rockwell Automation về sự kiện on the Move (RAOTM) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam do Rockwell Automation và Partner NetworkTM của chúng tôi trình ...
Xem Chi Tiết

Thiết kế tự động hóa và tủ điều khiển sử dụng TIA, ICP và EPLAN.VN

Tiếp nối sự thành công tại Tp. Hồ Chí Minh, Siemens tiếp tục tổ chức hội thảo "Thiết kế tự động hóa và tủ điều khiển sử dụng TIA, ICP và EPLAN“ tại Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt vào ngày 12 và 14 tháng 6 năm 2018. Trong ...
Xem Chi Tiết

Thư mời hội thảo: “Thiết kế tự động hóa và tủ điện điều khiển sử dụng TIA, ICP và EPLAN” – Đà Nẵng

Kính gửi quý khách hàng, Công ty TNHH Siemens và EPLAN là phần mềm thiết kế điện do công ty VMA là đại diên, trân trọng kính mời Công ty TNHH Siemens trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự hội thảo: “Thiết kế tự động hóa và tủ điện điều khiển sử dụng TIA, ...
Xem Chi Tiết

Thư mời tham dự hội thảo: “Thiết kế tự động hóa và tủ điện điều khiển sử dụng TIA, ICP và EPLAN”-Hà Nội

Kính gửi quý khách hàng, Công ty TNHH Siemens và EPLAN là phần mềm thiết kế điện do công ty VMA là đại diên, trân trọng kính mời Công ty TNHH Siemens trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự hội thảo: “Thiết kế tự động hóa và tủ điện điều khiển sử dụng TIA, ...
Xem Chi Tiết
error: @Copyright VMA