Hệ thống tủ điều khiển xử lý nước thải 2500m3/24h

VMA luôn mong muốn hợp tác cùng các nhà thầu về công nghệ xử lý nước thải, xử lý môi trường và sản xuất tự động hóa khác

Trong năm 2017, VMA đã hoàn thành và bàn giao hệ thống điều khiển xử lý nước thải nhộm 2500 m3 / ngày đêm tại Hải Dương

Hạng mục tham dự:

-Thiết kế hệ thống tủ điều khiển, động lực theo yêu cầu công nghệ

-Sản xuất hệ thống tủ điều khiển và động lực

-Lập trình quy trình xử lý nước thải, lập trình điều khiển khiển PLC, hệ thống giám sát điều khiển trung tâm SCADA.

-Chạy thử và nghiệm thu công trường trong vòng 3 tuần.

Xử lý nước 2500 m3/ngày đêm
Đội ngũ thi công công công trường
Hình dự án xử lý nước thải
Tủ điện sản xuất tại xưởng VMA
Đang đóng điện và kiểm tra chức năng tại xưởng VMA
Kiểm tra chương trình PLC, kiểm tra I/O list với PLC
FAT với chủ đầu tư tại xưởng VMA trước khi bàn giao tới công trường.
Lắp đặt, chạy thử tại công trường bởi kỹ sử của VMA- 3 tuần hoàn thành và bàn giao.
Hình ảnh tủ động lực thương hiệu EPLANVN
Tủ động lực và điều khiển thương hiệu EPLANVN