Eplan Smart Wiring – Đấu dây không cần bản vẽ giấy

Eplan Smart Wring (ESW) là 1 trong những phần mềm nằm ngoài Eplan Platform, nghĩa là 1 phần mềm cài đặt riêng với Eplan. Vậy ESW gồm những chức năng nào:
– Liệt kê danh sách dây điều khiển trong tủ với đầy đủ các thông tin: tên dây, số lượng, chiều dài, tiết diện, màu sắc, chân thiết bị đầu và cuối.
– Khi chọn 1 sợi dây để đấu, phần cửa sổ 3D view sẽ “highlight” sợi dây đó trong tủ, chỉ dẫn cho người đấu hướng đấu dây qua các tuyến máng cáp.
– Người sử dụng có thể: xem khối lượng dây đã đấu/chưa đấu; gởi email về nhân sự thiết kế tại những dây có nghi vấn/sai thiết kế; lọc danh sách dây theo tiết diện hay màu sắc để ưu tiên đấu nối.
– Khối lượng công việc được theo dõi dễ dàng hoặc dễ chuyển giao cho nhân sự khác để tiếp tục.
– Điều cuối cùng, phần mềm này được sử dụng tốt nhất với màn hình cảm ứng và bạn phải có Eplan Pro Panel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: @VMA