Bảng phím tắt Eplan thông dụng

Một trong những kỹ năng để thiết kế nhanh trong Eplan đò là sử dụng phím tắt. Hãy tưởng tượng thử trường hợp nếu bạn vẽ AutoCad mà không gõ lệnh tắt thì sẽ như thế nào, đối với Eplan cũng vậy.

Các phím tắt trong Eplan rất dễ ghi nhớ vì rất giống với phím tắt của Microsoft Windows & Office. Các phím tắt được sử dụng nhiều nhất có thể kể đến là: sao chép, cắt, dán, xoay variant, nhân bản đối tượng, chèn symbol…

Mẹo nhỏ Bảng liệt kê dưới đây chưa thật sự đầy đủ, bạn có thể mở menu lên và xem phím tắt nằm ở cuối của dòng menu.

CTRL + C Sao chép đối tượngF2 Sửa tên symbol, sửa TEXT
CTRL + V Dán đối tượngM Chèn Macro
INSERT Chèn SymbolD Nhân bản đối tượng
TAB Xoay SymbolV Di chuyển đối tượng
Page Up Di chuyển lên 1 trangCTRL + B Di chuyển thông số của Symbol
Page Down Di chuyển xuống 1 trangCTRL + Q Xem, sửa thuộc tính dưới dạng bảng
CTRL + R Xoay đối tượngP Nhập tọa độ cho con trỏ
G Nhóm các đối tượng lại với nhauCTRL + F Tìm kiếm
T Chèn chữ (TEXT)CTRL + N Tạo trang mới
S Bước nhảy trên bản vẽESC Hủy lệnh đang thực hiện
CTRL + SHIFT + U Chèn điểm ngắt nối dây tự độngCTRL + F2 Vẽ  đường thẳng
I Ẩn/hiện tâm điểm của SymbolL Vẽ  đường zíc zắc
Z Phóng to 1 vùng bản vẽ được chọnCTRL + G Vẽ cung tròn từ 1 điểm tâm
ALT + 3 Phóng to 100% bản vẽE Vẽ hình eplise
R Vẽ hình chữ nhậtY Nhảy tới tọa độ y của đối tượng copy trước đó
K Vẽ đường tròn X Nhảy tới tọa độ x của đối tượng copy trước đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *