– Tủ điều khiển
– Tủ điện động lực
– Máy lạnh tủ điện
– Tủ rack công nghiệp
– Phụ kiện tủ điện

Máy điều hòa nhiệt - điện

Máy lạnh tủ điện Rittal 3201.200 – 100 W

Bô điều hòa tủ điện Rittal Tổng công suất làm mát hoặc gia nhiệt: 100W Điện áp hoạt động V, ~, Hz: 100 - 240, 1~, 50/60  

Máy điều hòa nhiệt - điện

Máy lạnh tủ điện Rittal 3201.300 – 100 W

Bô điều hòa tủ điện Rittal Tổng công suất làm mát hoặc gia nhiệt: 100W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 24 VDC  

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 300 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 300 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh gắn cửa Blue e

Máy lạnh tủ điện Rittal Blue e 3303.500 – 500 W

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 115, 1~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 750 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 750 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 115, 1~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 750 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 2~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 750 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 115, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 3~, 50 460, 3~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 3~, 50 460, 3~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 115, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 3~, 50 460, 3~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 1500 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 3~, 50 460, 3~, 60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 2000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 2000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 115, 1~, 50/60

Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt Công suất làm mát: 2000 W Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 400, 3~, 50 460, 3~, 60

error: @VMA