Cảm biến tiệm cận điện cảm M18 Khoảng cách phát hiện :8- 14mm

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu PT100

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu ANALOG

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu Tần số

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng AC

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng DC

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện trở

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp DC

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp AC

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu Load Cells

chuyển đối về tín hiệu chuẩn, dễ dàng cho việc kết nối và cấu hình lập trình cho hệ thống

So sánh
744,70840,40 VND

Cảm biến tiệm cận điện cảm M12 Khoảng cách phát hiện :12- 20mm

So sánh
42.900,00 VND

Điện áp đinh mức 400VAC Dòng định mức 10A.

So sánh
46.200,0050.600,00 VND

Đèn báo cho tủ điện

So sánh
84.700,00110.000,00 VND

Buzzer có đèn báo

So sánh
87.100,00101.200,00 VND

Nút nhấn nhả đầu bằng được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu nút nhấn + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
87.100,00101.200,00 VND

Nút nhấn nhả đầu bằng được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu nút nhấn + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
87.100,00101.200,00 VND

Nút nhấn giữ đầu bằng được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu nút nhấn + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
87.100,00101.200,00 VND

Nút nhấn giữ đầu lồi được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu nút nhấn + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
103.000,00160.600,00 VND

Nút nhấn nhả có đèn đầu bằng được ghép lại từ 4 khối với nhau

So sánh
128.900,00140.800,00 VND

Công tắc xoay được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu công tắc + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
135.500,00147.400,00 VND

Công tắc xoay được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu công tắc + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
135.500,00147.400,00 VND

Công tắc xoay được ghép lại từ 3 khối với nhau: Đầu công tắc + Holder + Khối tiếp điểm

So sánh
137.500,00160.600,00 VND

Nút nhấn nhả có đèn đầu bằng được ghép lại từ 4 khối với nhau

So sánh
error: @VMA