Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module 2 Output Relay

1.844.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module 2 Output AC/DC Mosfet

1.844.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Modbus RTU – RS485/RS232

2.620.200,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module BACnet MS / TP – RS485

5.881.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Profibus DP V0 – RS485

5.959.800,0 VND
6.187.500,010.264.100,0 VND
6.745.200,07.500.900,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Modbus TCP/IP – Ethenet

6.890.400,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module BACnet IP – Ethernet

7.665.900,0 VND
9.014.500,011.797.500,0 VND
12.617.000,013.585.000,0 VND