EPLAN Help System

Hẳn các bạn đã biết tài liệu giúp đỡ (phần help) của các phần mềm khác nhau, phím tắt thông dụng để kích hoạt là F1. Nơi đây chứa các thông tin hết sức bổ ích từ nhà cung cấp phần mềm, như việc:

  • Giới thiệu về phần mềm.
  • Giải thích các thuật ngữ chuyên môn.
  • Giải thích và hướng dẫn 1 số thao tác vẽ.
  • Các video khác…

Đối với Eplan, hiện thông tin giúp đỡ về phần mềm đã được trực tuyến hóa trên website http://www.eplan.help, điều này tạo thuận lời cho nhà cung cấp dịch vụ có thể cập nhật nhanh và chính xác nhất các thông tin về phần mềm, qua đó người sử dụng còn được hưởng lợi từ điều này.

Nếu bạn tự học Eplan, xem các hướng dẫn trên mạng để luyện tập, muốn nâng cao tầm hiểu biết và hiệu quả khi sử dụng Eplan, chắc chắn không thể bỏ qua phần này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *