XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC SẠCH – HỆ THỐNG SCADA IIoT

Nâng cấp hệ thống giám sát xử lý nước SCADA IIoT phù hợp với nền công nghiệp 4.0

IoT là một sự tiến bộ trong kết nối phần cứng, điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn. IoT là sự phát triển về Historical DataRealTime Data. Trong đó ngành Xử lý nước là rất cần thiết.

Nhà máy xử lý nước là một môi trường không đồng nhất về các thiết bị kết nối.
Một số thách thức có thể nhìn thấy:

  • Ở các máy có các loại PLC và RTU hỗ trợ kết nối khác nhau.
  • Hệ thống SCADA chỉ phù hợp với một dòng PLC cụ thể nào đó, số lượng lưu trữ dữ liệu hạn chế, và khó phân tích sâu hơn vào hệ thống.
  • Hệ thống SCADA không mang tính kế thừa vì sự kết nối các thiết bị khó khăn, và thêm chi phí phần mềm.
  • Các thiết bị như đồng hồ năng lượng không được tận dụng một cách hiểu qủa và khó khăn trong việc kết nối vào hệ thống.
  • Việc lưu trữ Historical Data không được chú trọng, nhưng là một nguồn dữ liệu quan trọng để so sánh và đánh giá hệ thống.

Với VMA việc tìm ra giải pháp tối ưu khắc phục những điểm yếu này là rất dễ dàng. Phù hợp với nền kinh tế cạnh tranh hiện tại cần nhiều dữ liệu hơn để cải thiện hệ thống.

Dưới đây là một vài ví dụ thể hiện sự linh hoạt về giao diệnkết nối:

Trước khi nâng cấp SCADA hệ thống

nâng cấp SCADA
Nâng cấp SCADA với Ignition
Sau khi nâng cấp hệ thống xử lý nước

nhà thầu SCADA xử lý nước, giám sát qua điện thoại IIOT
Nâng cấp SCADA với Ignition
Trước khi nâng cấp hệ thống xử lý nước

Nâng cấp SCADA xử lý nước
Nâng cấp SCADA với Ignition
Sau khi nâng cấp SCADA cho hệ thống.

SCADA công nghiệp 4.0
Nâng cấp SCADA với Ignition
Trend Overview/ biểu đồ hoạt động trạm

đồ thị giám sát xử lý nước IIOT
Nâng cấp SCADA với Ignition

SCADA xử lý nước
Nâng cấp SCADA với Ignition

One thought on “XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC SẠCH – HỆ THỐNG SCADA IIoT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: @VMA