SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

-17%
NEW
1.800.000,0 1.500.000,0 VND

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Hệ thống dò khí hầm xe CPS

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò tia lửa Simtronic DF-TV7-T/V

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT60

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT100

SẢN PHẨM HOT

-17%
NEW
1.800.000,0 1.500.000,0 VND

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Hệ thống dò khí hầm xe CPS

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò tia lửa Simtronic DF-TV7-T/V

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT60

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT100

-17%
NEW
1.800.000,0 1.500.000,0 VND

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Hệ thống dò khí hầm xe CPS

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò tia lửa Simtronic DF-TV7-T/V

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT60

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT100

42.900,0 VND
145.200,0148.500,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module 2 Output Relay

1.844.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module 2 Output AC/DC Mosfet

1.844.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module BACnet MS / TP – RS485

5.881.700,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Profibus DP V0 – RS485

5.959.800,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Modbus RTU – RS485/RS232

2.620.200,0 VND

Đồng hồ năng lượng đa năng

Module Modbus TCP/IP – Ethenet

6.890.400,0 VND
-15%
1.573.400,0 1.337.390,0 VND
-15%
19.914.700,0 16.927.495,0 VND
-15%
5.243.300,0 4.456.805,0 VND
-15%
3.594.800,0 3.055.580,0 VND
-17%
NEW
1.800.000,0 1.500.000,0 VND

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Hệ thống dò khí hầm xe CPS

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò tia lửa Simtronic DF-TV7-T/V

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT60

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham ITRANS 2

THIẾT BỊ DÒ KHÍ VÀ NGỌN LỬA

Thiết bị dò khí Oldham OLCT100