1030500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1030500

W x H x D: 380 x 300 x 155
Tấm gá W x H: 254 x 275
Trọng lượng (kg): 7.4kg
IP 66 & NEMA 4