1031000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1031000

W x H x D: 380 x 300 x 210
Tấm gá W x H: 330 x 275
Trọng lượng (kg): 8.8 kg
IP 66 & NEMA 4