1031500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1031500

W x H x D: 380 x 300 x 210
Tấm gá W x H: 334 x 275
Trọng lượng (kg): 7.5 kg
IP 66 & NEMA 4