1032500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1032500

W x H x D: 200 x 300 x 120
Tấm gá W x H: 162 x 275
Trọng lượng (kg): 4kg
IP 55 & NEMA 12