1033000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1033000

W x H x D: 300 x 300 x 210
Tấm gá W x H: 250 x 275
Trọng lượng (kg): 6.7 kg
IP 66 & NEMA 4