1033500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1033500

W x H x D: 300 x 300 x 210
Tấm gá W x H: 254 x 275
Trọng lượng (kg): 7.0kg
IP 66 & NEMA 4