1034500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1034500

W x H x D: 300 x 400 x 210
Tấm gá W x H: 254 x 375
Trọng lượng (kg): 8.8kg
IP 66 & NEMA 4