1036500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1036500

W x H x D: 300 x 300 x 155
Tấm gá W x H: 254 x 275
Trọng lượng (kg): 6.1kg
IP 66 & NEMA 4