1037000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1045000

W x H x D: 400 x 800 x 300
Tấm gá W x H: 345 x 775
Trọng lượng (kg): 24.9 kg
IP 66 & NEMA 4