1037500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1338500

W x H x D: 400 x 800 x 300
Tấm gá W x H: 349 x 770
Trọng lượng (kg): 26.2 kg
IP 66 & NEMA 4