1038000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1038000

W x H x D: 380 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 330 x 575
Trọng lượng (kg): 14.4 kg
IP 66 & NEMA 4