1038500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1038500

W x H x D: 380 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 334 x 570
Trọng lượng (kg): 15.6 kg
IP 66 & NEMA 4