1039000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1039000

W x H x D: 600 x 380 x 210
Tấm gá W x H: 550 x 355
Trọng lượng (kg): 14.4 kg
IP 66 & NEMA 4