1039500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1039500

W x H x D: 600 x 380 x 210
Tấm gá W x H: 549 x 355
Trọng lượng (kg): 15.4 kg
IP 66 & NEMA 4