1045000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1045000

W x H x D: 400 x 500 x 210
Tấm gá W x H: 350 x 475
Trọng lượng (kg): 12.1 kg
IP 66 & NEMA 4