1045500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1338500

W x H x D: 400 x 500 x 210
Tấm gá W x H: 354 x 475
Trọng lượng (kg): 13 kg
IP 66 & NEMA 4