1050000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1050000

W x H x D: 500 x 500 x 210
Tấm gá W x H: 450 x 475
Trọng lượng (kg): 15.4 kg
IP 66 & NEMA 4