1054000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1054000

W x H x D: 600 x 600 x 250
Tấm gá W x H: 550 x 575
Trọng lượng (kg): 23.4 kg
IP 66 & NEMA 4