1055500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1055500

W x H x D: 800 x 600 x 300
Tấm gá W x H: 749 x 570
Trọng lượng (kg): 33.9 kg
IP 66 & NEMA 4