1057000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1057000

W x H x D: 500 x 700 x 250
Tấm gá W x H: 450 x 675
Trọng lượng (kg): 25.0 kg
IP 66 & NEMA 4