1057500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1350500

W x H x D: 500 x 700 x 250
Tấm gá W x H: 449 x 670
Trọng lượng (kg): 31.2 kg
IP 66 & NEMA 4