1058000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1058000

W x H x D: 600 x 800 x 250
Tấm gá W x H: 545 x 775
Trọng lượng (kg): 32.0 kg
IP 66 & NEMA 4