1058500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1058500

W x H x D: 600 x 800 x 250
Tấm gá W x H: 549 x 730
Trọng lượng (kg): 33.6 kg
IP 66 & NEMA 4