Rittal 1059.000 – Tủ điện compact AX

Mã sản phẩm: 1059.000

W x H x D: 600 x 800 x 400
Tấm gá W x H: 545 x 775
Trọng lượng (kg): 40.0 kg
IP 66 & NEMA 9