1060000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1060000

W x H x D: 600 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 550 x 575
Trọng lượng (kg): 22.3 kg
IP 66 & NEMA 4