1060500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1060500

W x H x D: 600 x 600 x 210
Tấm gá W x H: 549 x 570
Trọng lượng (kg): 22.8 kg
IP 66 & NEMA 4