1073500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1073500

W x H x D: 760 x 760 x 300
Tấm gá W x H: 749 x 570
Trọng lượng (kg): 44.5 kg
IP 66 & NEMA 4