1076500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1076500

W x H x D: 600 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 549 x 730
Trọng lượng (kg): 32.1 kg
IP 66 & NEMA 4