1077500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1077500

W x H x D: 760 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 704 x 730
Trọng lượng (kg): 40.0 kg
IP 66 & NEMA 4