1090500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1090500

W x H x D: 600 x 1000 x 250
Tấm gá W x H: 539 x 955
Trọng lượng (kg): 50.5 kg
IP 66 & NEMA 4