1100500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1100500

W x H x D: 1000 x 760 x 210
Tấm gá W x H: 944 x 730
Trọng lượng (kg): 52.0 kg
IP 55 & NEMA 12