1110500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1110500

W x H x D: 1000 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 939 x 955
Trọng lượng (kg): 71.0 kg
IP 55 & NEMA 12