1114500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1114500

W x H x D: 1000 x 1400 x 300
Tấm gá W x H: 940 x 1355
Trọng lượng (kg): 97.0 kg
IP 55 & NEMA 12