1180500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1180500

W x H x D: 800 x 1000 x 300
Tấm gá W x H: 739 x 955
Trọng lượng (kg): 57.0 kg
IP 66 & NEMA 4