1213500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1213500

W x H x D: 1000 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 940 x 1155
Trọng lượng (kg): 85.0 kg
IP 55 & NEMA 12