1260500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1260500

W x H x D: 600 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 540 x 1155
Trọng lượng (kg): 55.0 kg
IP 66 & NEMA 4