1280500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1280500

W x H x D: 800 x 1200 x 300
Tấm gá W x H: 740 x 1155
Trọng lượng (kg): 70.0 kg
IP 66 & NEMA 4