1338000 – Tủ điện compact AX Rittal

Mã sản phẩm: 1338000

W x H x D: 380 x 600 x 350
Tấm gá W x H: 330 x 575
Trọng lượng (kg): 18.6 kg
IP 66 & NEMA 4