1338500 – Tủ điện compact AE Rittal

Mã sản phẩm: 1338500

W x H x D: 380 x 600 x 350
Tấm gá W x H: 334 x 570
Trọng lượng (kg): 19.4 kg
IP 66 & NEMA 4